Novi Erasmus

14. 6. 2018

Kolegi nacionalne agencije ta teden aktivno sodelujejo na rednem letnem sestanku nacionalnih agencij z Evropsko komisijo. 2x letno je organiziran sestanek, na katerem se srečajo nosilci posameznih sektorjev in tudi direktorji s predstavniki posameznih sektorjev na strani EK. Sestanki so zelo delovne narave, ključni so tudi za povezovanje med nacionalnimi agencijami, saj se tam srečamo s kolegi in lahko prediskutiramo tudi dnevne težave.

Ključna točka sestanka je predstavitev idejne zasnove novega Erasmus programa za obdobje 2021 – 2027. Glavno vodilo priprave je bilo EVOLUCIJA in ne revolucija. Na voljo naj bi bilo 2x več sredstev (30 mrd EUR) za mobilnost in udeležbo 12 mio posameznikov.
Novi Erasmus program naj bi bil bolj vključujoč in dostopen ter mednaroden, omogočal naj bi več sodelovanja ter boljšo sinergijo z drugimi pobudami (ESS, Horizont ipd.).

Program bo še naprej pokrival področja izobraževanja in usposabljanja, mladine ter športa, na vseh področjih bodo mogoči projekti mobilnosti (KA1), projekti sodelovanja (KA2) ter podpora razvoja politik (KA3), edino na področju izobraževanja ostaja še program Jean Monnet.

New Programme Generation Erasmus 2021–2027 Proposal by the European Commission – Reflections by NA Directors Education & Training, August 2018