Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju

12. 4. 2018

Pedagoški inštitut 25. 9. 2018 tudi v sodelovanju s CMEPIUSom organizira III. nacionalno znanstveno konferenco z naslovom Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, ki bo letos posebej namenjena izkušnjam iz mednarodnega sodelovanja, saj nosi podnaslov Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju. Zato vljudno vabimo vse nosilce že zaključenih ali tekočih projektov, da razmislijo o strokovnem prispevku na konferenci.

K oddaji prispevkov vabimo institucije, ki so mednarodno dejavne (na primer: sodelujejo v mednarodnih projektih, se udeležujejo usposabljanj ali poučujejo v tujini, virtualno mednarodno sodelujejo in drugih oblikah mednarodnega sodelovanja, itd.) in bi želele predstaviti rezultate/spremembe/učinke tega sodelovanja na delovanje institucije, vodenje in profesionalni razvoj pedagoškega osebja ter sam pedagoški proces.

Vabimo vas k predstavitvi ugotovitev raziskovanja lastne prakse tako pedagoškega osebja kot tudi vodstev institucij, predstavitvi razvoja in krepitve kapacitet institucij kot rezultat mednarodnega sodelovanja. Mednarodno sodelovanje je lahko ena od poti k večji kakovosti dela, drugačnim, novim pristopom poučevanja in dela na izobraževalnih institucijah.

Strokovni delavci bodo lahko za odobren in predstavljen prispevek pridobili tudi točke za napredovanje v  VIZ v nazive.

ROK za oddajo povzetkov prispevkov je 4, maj 2018.

Vabljeni k sodelovanju in krepitvi internacionalizacije organizacij!

Ekipa CMEPIUS