Strateška partnerstva v VŠ

Prednostne naloge na področju visokošolskega (terciarnega) izobraževanja so:

  • posodobitev visokošolskega izobraževanja,
  • koordinacija s trgom dela, spodbujanje podjetništva,
  • spodbujanje mobilnosti,
  • krepitev regionalnega razvoja,
  • oblikovanje in implementacija novih modelov izvajanja izobraževanja (prosto dostopni viri).

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja lahko trajajo od 24 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v visokošolskem izobraževanju v sodelujočih državah.

Visokošolsko izobraževanje

Katero koli izobraževanje, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za študijske programe, študente, osebje in organizacije,
  • pospeševanje priznavanje in certificiranje veščin in kompetenc,
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so intenzivni študijski programi, kombinirana mobilnost študentov, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje.

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja morajo vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno z organizacijo prijaviteljico. Število partnerjev in dotacija bosta odvisna od projektnih ciljev in aktivnosti.

Strateško partnerstvo lahko prejme dotacijo do največ 150.000 evrov na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko katera koli pravna oseba. Organizacije  s področja visokošolskega izobraževanja morajo biti nosilke Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti vlogo koordinatorja in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele vlogo koordinatorja, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.