Strateška partnerstva v PIU

Prednostne naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

  • posodobitev PIU, s poudarkom učenja na delu,
  • zmanjšanje neusklajenosti spretnosti in znanj, prilagoditev učnih načrtov in profilov kvalifikacij,
  • izvajanje priporočil ECVET in EQAVET na nacionalni ravni,
  • spodbujanje dostopnosti in usposabljanje učnega osebja.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko trajajo od 12 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v PIU se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v sodelujočih državah.
Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za praktikante, osebje in organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • priznavanje veščin in kompetenc,
  • Evropski kreditni sistem (ECVET) ali zagotavljanje kakovosti (EQAVET),
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana mobilnost praktikantov, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje,
  • krepitev partnerstva med izobraževalnimi organizacijami in trgom dela.

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja morajo vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno s prijaviteljsko organizacijo. Število partnerjev in dotacija bosta odvisna od projektnih ciljev in aktivnosti. Strateško partnerstvo lahko prejme največ 150.000 evrov dotacije na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka pravna oseba iz Slovenije lahko sodeluje v strateškem partnerstvu za PIU bodisi kot koordinator bodisi kot partner. Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti koordinatorsko vlogo in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele koordinatorsko vlogo, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.