Mobilnost šolskega osebja

Vrtci, osnovne in splošne srednje šole

Slovenske šole in vrtci lahko zaprosijo za dotacijo za mobilnost zaposlenih z namenom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, ravnateljev, direktorjev in ostalega šolskega osebja.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Projekti mobilnosti lahko trajajo 1 ali 2 leti. Šole ter izobraževalne organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo ene ali več izmed navedenih aktivnosti:

  • poučevanje v tujini na partnerski šoli,
  • usposabljanje v tujini, vključno s strukturiranimi tečaji in izobraževalnimi dogodki ter sledenjem na delovnem mestu (job shadowing), tako na partnerski šoli kot tudi kakšni drugi organizaciji, aktivni na področju šolskega izobraževanja.

Sredstva so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega kot tudi ne-pedagoškega osebja na šoli. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Kdo se lahko prijavi?

Slovenske šole, ki nudijo splošno izobraževanje, na vseh ravneh od predšolske vzgoje do srednješolskega izobraževanja, šole/zavodi za učence s posebnimi potrebami, glasbene šole, dijaški domovi itd., ki so uvrščeni na seznam, ki je del vsakokratne razpisne dokumentacije. Ažuren seznam za trenutno odprt razpis najdete na spletni strani razpisa.

Podrobnosti o aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi potrebno prijavno dokumentacijo in preverili razpisne roke.