KA2 – Partnerstva za izmenjave med šolami

22. 2. 2018

Glavni namen akcije je krepiti evropsko razsežnost v sodelujočih šolah, zmogljivost za čezmejno sodelovanje in sposobnost spopadanja z novimi izzivi. Z organizacijo aktivnosti mobilnosti za učence/dijake se spodbuja tudi vrednote vključevanja in strpnosti, ki jih poudarja Pariška deklaracija.

Akcija je v razpisu Erasmus+ 2018 ponovno doživela nekaj sprememb; od spletne elektronske prijave,  omejitve števila partnerjev (maksimalno 6 organizacij), do izgube možnosti prijave projektnih sestankov. Kratkotrajne izmenjave skupin učencev/dijakov oz. usposabljanja osebja morajo biti umeščene vsebinsko smotrno . Možne so tudi dolgotrajne izmenjave (daljše od 2 mesecev) oziroma učne mobilnosti učencev/dijakov ali dolgotrajna mobilnost osebja z namenom poučevanja ali usposabljanja. Več si lahko preberete v Vodniku za prijavitelje.

Vsi, ki boste v letošnjem letu sodelovali v akciji Erasmus+ Partnerstva za izmenjavo med šolami, ste toplo vabljeni na osebna svetovanja in na spletni seminar, ki bo potekal v četrtek, 1. marca 2018. Na spletnem seminarju bo glavna tema tehnični vidik uporabe spletne prijavnice in finance, odgovorili pa vam bomo  tudi na vsa vaša morebitna druga vprašanja.

In še nekaj napotkov za tiste manj izkušene. Zadnja leta so pokazala, da imate prijavitelji največ težav pri utemeljitvi izbrane teme/prioritete/naslova projekta. V tem delu morate pogledati, kaj so vaši izzivi, s čim se soočate na šoli, kaj bi si želeli spremeniti. Gre za vaše individualne izzive (npr. bralno pismenost nekega razreda boste dvigovali s pomočjo spoznavanja dežel avtorjev, ki jih obravnavate pri pouku). Poleg umestitve in utemeljitve projekta so najpogostejše šibki deli prijavnice vezani na  učinke in plan diseminacije (razširjanja rezultatov projekta). V ta namen smo skupaj s še nekaterimi nacionalnimi agencijami programa Erasmus+ razvili pripomoček – matriko prepoznavanj/določanja učinkov. Celotno gradivo vam je na voljo na spletni strani britanske nacionalne agencije. Za pomoč pri pripravi diseminacijskega plana smo pripravili krajši priročnik, ki vam je na voljo na naši spletni strani.

Za vsa vprašanja, vezana na akcijo Erasmus+ Partnerstva za izmenjavo med šolami, se kadar koli lahko obrnete na:

Katjuša Radinovič: katjusa.radinovic@cmepius.si, 01 6209 479;
Urška Šraj: urska.sraj@cmepius.si, 01 6209 476;
Iva Likar Tutek: iva.likar-tutek@cmepius.si, 01 6209 482.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa! In mi pomagamo vam 🙂