Evropsko jezikovno priznanje 2019

8. 4. 2019

Evropsko jezikovno priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot  in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost osvojiti vsaj dva tuja jezika že od mladih let. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

V letu 2016 smo tako iskali večjezične razrede oz. šole ter nagrajevali dejavnosti, ki krepijo medkulturno razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Nagrajene projekte 2016 najdete tukaj (v katalogu priznanj jabolka kakovosti). Vabljeni tudi k ogledu videa Evropske komisije o Evropskem jezikovnem priznanju.

Za obdobje 2018-2020 je Evropska komisija sprejela prednostni nalogi za evropsko jezikovno priznanje: Razvoj boljših in bolj vključujočih šol ter podpora učiteljem in vodstvenim delavcem šol za sprejemanje raznolikosti ter Odprava jezikovnih ovir za večjo dinamičnost obmejnih regij. Prioriteti temeljita na sporočilih Komisije „Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju“ (maj 2017), ter „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“ (september 2017) ter odražata tudi tekoči pregled Evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki se je začel junija 2016 in sta vključeni v poziv za podelitev Evropskega jezikovnega priznanja 2019.