Erasmus+ novičke

10. 4. 2019

Kot vsako leto, je spomladansko obdobje za nacionalno agencijo najbolj zasedeno. Čeprav se je v okviru Erasmus+ razpis ponovil že 6., težko rečemo, da gre za rutinsko nalogo.

Kljub tehničnim težavam sta se razpisa za oba ključna ukrepa uspešno zaključila. Prejeli smo 238  vlog za projekte mobilnosti in 101 vlogo za strateška partnerstva. Projekti mobilnosti so že vsi ocenjeni s strani zunanjih ocenjevalcev, po velikonočnih praznikih bo seja nacionalne komisije in rezultati razpisa objavljeni do konca aprila. Spremljajte naše spletne strani, kjer bodo ažurno na voljo vse razpoložljive informacije.

Vloge strateških partnerstev so bile tehnično pregledane in že predane zunanjim ocenjevalcem. Predvidoma bo seja nacionalne komisije konec junija, rezultati torej predvidoma objavljeni v začetku julija.

Poleg nalog, vezanih na izvedbo razpisa, za vas pripravljamo letno valorizacijsko konferenco, ki bo letos 23. maja na Brdu pri Kranju. Osrednja tema je povezovanje Erasmus+ aktivnosti z aktivnostmi v lokalnem okolju oz. učinki mednarodnega sodelovanja v lokalnem okolju. Najavo in vabilo k prijavi pričakujte tekom naslednjega tedna.

Veseli smo izvedbe dveh podpornih dogodkov, in sicer sta bila izvedena študijski obisk skupine ravnateljev vrtcev in šol v Bruslju in ECVET delavnica pisanja učnih izzidov za izobraževalce odraslih. Gre za aktivnosti, ki niso neposredno vezane na Erasmus+ ključne ukrepe, doprinesejo pa zelo veliko h kakovosti izvajanih aktivnosti z dvigom strokovne usposobljenosti tako posameznikov kot institucij. Slednje je za nas kot nacionalno agencijo ključnega pomena, saj želimo, da imajo Erasmus+ aktivnosti res dolgoročen pozitiven učinek na izobraževalni sistem v Sloveniji – pogoj za to pa so visoko usposobljeni posamezniki, ki izvajajo kakovostne mobilnosti in projekte. Oba dogodka sta bila zelo pohvaljena s strani udeležencev kot kakovostna in koristna za njihovo delo.