Erasmus listina za visoko šolstvo (ECHE)

14. 3. 2018

 

Vse uradno akreditirane institucije terciarnega sektorja (višje strokovne in visokošolske institucije), ki izvajajo javno veljavne študijske programe lahko pridobijo t.i. Erasmus univeritetno listino – Erasmus Charther for Higher Education. Listina omogoča sodelovanje v vseh Erasmus+ aktivnostih, tako centraliziranih (projekti izgradnje kapacitet ali koalicije znanja) kot seveda decentraliziranih (projekti mobilnosti in strateška partnerstva).

Listino dodeljuje Evropska komisija na podlagi predložene izjave o evropski politiki. Vsa razpisna dokumetacija je na voljo na spletni strani Izvajalske agencije, ki skrbi za izvedbo posebnega ECHE razpisa. Uspešni prijavitelji listino pridobijo za obdobje do konca programa Erasmus+ (2020).

Rok za prijavo: 22. marec 2018

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!