Erasmus+ KA2 2018

27. 3. 2018

Spoštovani prijavitelji

Z veseljem vam sporočamo, da smo prejeli kar 89 vlog za projekte strateška partnerstva (lani 85). Število vlog se je povečalo na področjih šolskega izobraževanja (49 vlog, lani 37) in izobraževanja odraslih (15 vlog, lani le 9), kar nas izjemno veseli. Žal je nekoliko upadlo št. prejetih vlog na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (lani 25, letos 17 prejetih vlog) ter na področju terciarnega izobraževanja, kjer smo prejeli zgolj 8 vlog (lani 14). Ne glede na to smo gotovi, da so projekti kakovostni in bodo za sofinanciranje izbrani najboljši.

V petek smo že poslali potrdila o prejemu vsem vlogam, razen v akciji KA229, ki bodo poslana danes. Če na e-naslov koordinatorja potrdila niste prejeli, se nam prosim takoj oglasite na el. naslov tehnicna.pomoc@cmepius.si

Vloge bodo tehnično pregledane, nato pa bodo vse tehnično ustrezne vloge predane v ocenjevanje zunanim ocenjevalcem. Končne ocene in razvrstitvene lestvice bo nato pregledala nacionalna komisija in podala predlog o izboru. Predvidoma bo direktorica CMEPIUSa sklepe podpisala v prvi polovici junija, nato boste seveda vsi obveščeni o rezultatih.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!