Erasmus+ 2019 KA1

14. 2. 2019

Uspešno smo zaključili letošnji rok za projekte mobilnosti. Po tehničnih težavah z oddajanjem spletnih prijavnic je bil prvotni rok za prijavo premaknjen za en tede, s 5. na 12. februar 2019.

Prejeli smo preko 230 vlog, največ za področje šolskega (81) in visokošolskega izobraževanja (70), sledijo področje poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

V ponedeljek, 18. februarja, bodo kontaktnim osebam za vse prejete vloge poslana potrdila o prejemu po el. pošti. Nato sledi tehnični pregled vlog in predaja tehnično ustreznih vlog zunanjim ocenjevalcem.

Verjamemo, da ste pripravili kakovostne projekte!