Erasmus+ 2017 NOVICE

12. 4. 2017

Najprej samo spomnimo, da bodo rezultati razpisa za projekte mobilnosti (rok 2.2.2017) objavljeni proti koncu aprila. Vsi prijavitelji bodo pisno obveščeni o rezultatih razpisa, prav tako bodo sklepi o izboru objalvjeni na naših spletnih straneh.

29. marca 2017 je potekel rok za projekte KA2 – strateška partnerstva. Enako kot pri projektih mobilnosti tehničnih težav nismo zaznali, prejeli pa smo 85 vlog:

KA201 – 10 vlog
KA202 – 25 vlog
KA203 – 14 vlog
KA204 – 9 vlog
KA219 – 27 vlog

Vsi prijavitelji so že prejeli prejeli potrdilo o prejemu vloge po el. pošti na naslov primarne kontaktne osebe. Vloge so bile tehnično pregledane in tehnično ustrezne vloge so že v ocenjevanju s strani zunanjih ocenjevalcev. Predvidoma bodo prijavitelji projektov KA2 – strateška partnerstva o rezulatih obveščeni v zadnjem tednu junija.

Verjamemo, da ste pripravili dobre projekte!

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!