BREXIT

17. 11. 2017

Velika Britanija je v okviru razpisa Erasmus+ 2018 še vedno v statusu programske države. Priprave na razpis 2018 v VB potekajo kot doslej, že odobrene aktivnosti potekajo nemoteno. Tako bo do marca 2019, ko se po trenutnih informacijah zaključi članstvo VB v EU.

Navedeno pomeni, da lahko brez težav v svoje načrtovane 2018 E+ aktivnosti vključite partnerje iz Velike Britanije. Ker pa ni jasno, kakšen bo status države po marcu 2019, vam v okviru projektov priporočamo, da predvidite eventualno neupravičenost organizacij iz VB po marcu 2019. Naj partnerstvo tudi brez njih izpolnjuje minimalen pogoj za upravičenost (3 organizacije iz 3 različnih programskih držav).

Mobilnosti med Slovenijo in Veliko Britanijo se do marca 2019 izvajajo kot mobilnosti med programskima državama (kot do sedaj).

O nadaljnjih informacijah povezanih z izstopom VB iz EU vas bomo ažurno obveščali na naši spletni strani.