29. 11. 2017

Spoštovani,

ob mednarodnem dnevu migrantov vas v ponedeljek, 18.12., Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska filantropija vabita na posvet Izzivi in priložnosti vključevanja otrok migrantov.

Pozornost bomo posvetili vključevanju otrok migrantov v vrtec, osnovno in srednjo šolo. Namen posveta je informirati strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju o strokovnih podlagah za dobro vključevanje otrok migrantov in jih seznaniti z uspešnimi pristopi, ki so jih v praksi razvili nekateri inovativni pedagoški delavci. Posebej vabljeni vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in študentje fakultet, ki se ukvarjate z izobraževanjem za poklicno delo z otroki in mladostniki.

Prijave so možne do 11. 12. 2017 oziroma do zapolnitve mest preko spletne prijavnice:

http://www.filantropija.org/prijave/prijava-na-posvet-izzivi-in-priloznosti-vkljucevanja-otrok-migrantov/.

Na sejmu integracije se bodo predstavile organizacije, ki se ukvarjajo z vključevanjem otrok v sistem vzgoje in izobraževanja, pomagajo pedagoškim delavcem na tem področju ter izvajajo različne programe integracije priseljencev v skupnost. Udeleženci bodo prejeli informacije tudi o možnostih nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju vključevanja otrok migrantov ter gradiva, namenjena čim bolj uspešnemu vključevanju otrok migrantov v vrtec oz. šolo.

Posvet bodo pospremile tudi degustacije, vodeni ogledi razstave Doživi Evropo v Hiši EU in glasbeni program.

Vabilo s programom najdete v priponki in na naši spletni strani  https://ec.europa.eu/slovenia/event/migration_day_EU_house_sl

Prisrčno vabljeni!