Dvodnevna delavnica Intercultural Fluency

3. 2. 2017

Marca 2017 bo CMEPIUS v sodelovanju z British Council izvedel dve 2-dnevni delavnici z naslovom INTERCULTURAL FLUENCY. Delavnici bosta potekali v Ljubljani, na lokaciji CMEPIUSa, Ob železnici 30a, predavalnica v pritličju in sicer:

  • termin: 17. in 18. 3. 2017,
  • termin: 20. in 21. 3. 2017.

Opis delavnice

Sposobnost delovanja in komuniciranja v kompleksnih in spreminjajočih večkulturnih okoljih je ena ključnih kompetenc v današnjem globalnem okolju. Učitelji in ravnatelji se pri svojem delu v mednarodnih projektih ne soočajo le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačim in tujim osebjem, dijaki in učenci.

Cilj delavnice INTERCULTURAL FLUENCY je nuditi podporo organizacijam, ki želijo razširiti svoje mednarodno sodelovanje. Na podlagi usposabljanja boste lažje predvideli in bolje razumeli, kaj se dogaja v različnih medkulturnih situacijah. Prav tako bo predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju. Dvodnevna delavnica vključuje več modulov, ki naslavljajo spoznavanje temeljnih prvin medkulturne spretnosti, uspešno gradnjo odnosov in komunikacijo v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja itd.

Izvajalka usposabljanja: Dominika Cieslikowska
Jezik izvajanja: angleški
VSEBINA PROGRAMA in časovnica izvajanja: 2-dnevna delavnica (9.00–17.00)
Število udeležencev: največ 16